Terschellinger DNA

Notes


TRIJNTJE LUBS ZEIJLEMAKER

Toen Trijntje in 1924 trouwde stond daar de naam van de moeder als Tetje Boonstra vermeld in de acte
vermeld. Klopt iets niet.