Terschellinger DNA

Notes


JAN RELTJES BAKKER

Via zijn vouw Maamke Doeksen, kwam Jan in het bezit van Kaard 3, Hoewel hij landbouwer was, kreeg hij de bijnaam "vergaderboer" omdat hij in allerlei besturen zat en dikwijls voor de gemeenschap op pad was. Het echtpaar kreeg 8 dochters, waarvan er 6 met een zeeman trouwden en van de andere 2 was het Cornelia die als laatste het familiebezit overdroeg aan aannemer van der Zee.