Terschellinger DNA

Notes


JAN ANES BAKKER

Jan Ane Bakker was zeeman en woonde op Landerum 26. Hij begon daar in 1860 een bakkerij.
In 1910 kocht timmerman Thijs Dirk Pals het huis en erf. Zie verder bij Thijs Pals (#