Terschellinger DNA

Notes


GERKE OEPKES

woonpl. West-Tersch. testament 28-07-1744 6948 Gerke kocht in 1752 het huis Torenstraat 124, 2e van rechts van af de Brandaris. Is hij dezelfde als Gerke Cornelis (2902) ? Aukje Gerkes (dochter van Gerke Cornelis) haar man Douwe Teunis Reus (#2454) verkocht het huis in 1783 aan Pieter Klaas Botes (#


MAAMKE JANS GOUDKOORN

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE OEPKES

woonpl. West-Tersch.