Terschellinger DNA

Notes


CLAAS\CLAASZ\KLAAS PALS

2 SOUR S61


ANTIE\ANTJE CORNELIS\KORNELIS

2 SOUR S62


woonpl. Landerum


MARIJ KLAAS PALS

2 SOUR S63


get. de vader, Dieuwke Reinders


NEELTIE\NEELTJE KLAAS PALS

2 SOUR S63


get. de vader, Marij Cornelis


CLAAS PAULUS

.woonpl. Landerum testament 21-12-1733 (6947)
Vreemd dat er bij de kinderen geen Tijs Paulus genoemd wordt.
Dan zou Claas de stamvader van de fam. Pals zijn.
Nog meer vragen: In een koop-en transportbrief van 26-09-1692 wordt een Claas Cornelis Pau(ls) genoemd. Moeilijk in te passen. Of is dit de bewuste Claas Cornelis ?En hetzelfde geldt voor Rimck Jansz Pals uit een brief van 10-08-1669. Wie is dat ?
In 1728 vinden we een ouderling die om Oost een ouderling is


NEELTJE TIJS

woonpl. Landerum


JAN KLAAS

Jan Klaas Pals wordt door zijn tante Teuntje Tijs, in 1734 tot erfgenaam benoemd.


JAN KLAAS\KLAASZ PALS

2 SOUR S63


get. de vader, Neeltie Thijs


NEELTJE TJERKS

2 SOUR S239


get. de vader, Fock Reijnders(=#6913)d. van Reijnder Hessels Bel


KLAAS Jansz

get. de vader, Marij Klaas(=#869)


CORNELIS KLAAS\KLAASZ PALS

2 SOUR S63


get. Marij Cornelis woonpl. Landerum testament 23-01-1786 6957 en 12-09-1808 6960
Zie over zijn nalatenschap: Sml, 2000, no 1, blz 47. Erfgenaam was Albert Jansz Roos


GRIETJE FEIJKES\FEIKES\FEYKES

2 SOUR S63


get. de vader, Trijntje Martens woonpl. Landerum


SIKKE KLAAS\KLAASEN PALS

2 SOUR S63


get. de vader, Marij Cornelis woonpl. Landerum


NEELTJE\NEELTJEN TIES\TIJS BAKKER

2 SOUR S63


get. de gr.moeder Marij Tjaards woonpl. Formerum


KLAAS Sikkesz

get. de moeder


ANTJE Sikkes

get. Jan Klaas(=#867)


KLAAS Sikkesz

get. Jantje Klaas(=#870)


CLAAS CLAASZ de JONG\JONGEBOER

woonpl. Midsland


MARIA\MARIE FILIPPUS\PHILIPPES

woonpl. Formerum


ARNOLDUS NICOLAAS Claasz op de DAM

In 1728 bleek Arnold als grondbezitter geregistreerd te staan in de Kadaster meetboeken van Hee, maar in 1719 is hij al overleden, volgens de coopbrief van 10-03-1719, Ral , 4801/3., waarin ook zijn echtgenote is genoemd. Op 1707 wordt hij
genoemd in een schepenrol (inv.nr. RA 4793) Zijn vrouw, Maria Kieks, verkoopt het huis in de Molenstraat 67 voor 800 gulden aan schipper Adriaan Franck (# 82). Zie A.J. Zwaal in Sml dec. 1898, blz. 186.


CLAAS\KLAAS CORNELIS de JONG

In 1784 schepen van Oost-Terschelling. Zie S.m.l. 1980, no3, blz 60.