Terschellinger DNA

Notes


JORT CORNELIS KOOIJMAN

Zeeman. Vertrok in 1869 met vrouw en 2 kinderen naar Noord Amerika. Bijz. S.m.l. 1991, no 3, Blz 169.


CORNELIS CORNELIS BONNE

Cornelis Corn. Bonne koopt in 1855 het gedeelte van het huis Formerum 45 dat Reltje Laasz Roos toebehoort.


INSE CORNELIS BONNE

Deze Inse is de vader van de later in Ilpendam geboren Prof. dr. Cornelis Bonne