Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS KLAASZ de JONG

get. de vader


KNIERKE JACOBS

get. Sipke Schaap, Trijntje Jans


DIRK KLAASZ de JONG

Dirk was eigenaar in 1812 van de boerderij op Kinnum 13. (zie de voorgeschiedenis van het huis bij de opmerkingen bij zijn scoonmoeder Tetje Jans.) Het wordt tegenwoordig "de Waddenparel" genaamd. Het was gedeeltelijk verhuurd aan Cornelis Doeksen. In 1840 werd het huis verkocht aan Gerrit Doeksen.


TRIJNTJE\TRYNTJE CLAAS\KLAAS SCHAAP

get. de vader, Antje Cornelis


BAUKJEN Dirks de JONG

get. Baukien Dirks


BAUKIEN Dirks de JONG

get. Baukjen Dirks


CORNELIS Dirksz de JONG

get. Cornelis Klaasen Schaap, Baukjen Dirks


FIJKE Claasz\Klaasz de JONG

get. Cornelis Fijkesz, Pietje Cornelis


RELTJE FRANS\FRANSZ KOIJMAN\KOOIJMAN

get. Trijntje Douwes jm. woonpl. Lies


BARBER Claas\KLAAS de JONG

get. Anne Cornelis jd. woonpl. Formerum


BAUKJE Reltjes KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Baukje Dirks(=#882)


IEMKE Reltjesz KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


KLAAS Reltjesz KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Baukje Dirks(=#882)


BAUKIEN Reltjes KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


CORNELIS Reltjesz KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Trijntje Klaas


CLAAS CORNELISZ SCHAAP

woonpl. Midsland


MARIA\MARIA-JACQ. J. ROELANDSCH

woonpl. Ostende


CLAAS\KLAAS CORNELISZ SCHAAP

Zie bij opm. bij Tetje Jans.


TETJE JANS

get. Cornelis Jansz Jongeboer, Neeltien Hilbrands. Nadat Tetje in Sloterdijk getrouwd was met Klaas Cornelis Schaap van Midsland, werden ze de volgende eigenaars van het huis van haar ouders op Kinnum. Klaas en Tetje maakten op 09-04-1777 in Amsterdam bij notaris Dorper een testament en na een aanvulling in 1801, werd de jongste dochter Trijntje, gehuwd met Dirk Klaasz de Jong uit Formerum, de erfgename van het ouderlijk huis op Kinnum. Bron: Jan v. Dieren in Sml, nr 4, 2003, blz 194.


TETJE CORNELIS\JANS DEKKER

Tetje was een dochter van Jan Hillebrandsz en Antje Cornelis Jongeboer. Jan Hillebrandsz overleed toen Tetje 5 jaar oud was.
en werd door haar moeder en grootouders opgevoed. Hoe ze aan de achternaam Dekker kwam is mij niet duidelijk.


DOUWE Claasz GROEN

get. de vader


RITSKE Claas GROEN

get. Hitje Andries (hsv Jan Dekker)


CORNELIS CLAASZ SCHAAP

get. de vader, Antie Cornelis . Hij was veerschipper op Amsterdam


ANTJE Cornelis SCHAAP

get. Grietje Sjoerds


KLAAS Cornelisz SCHAAP

get. Zipke Schaap


ANNE Cornelis SCHAAP

get. de vader, Grietje Sjoerds


KLAAS Cornelisz SCHAAP

get. Martjen Cornelis


JOHANNES* Pietersz BRANDENBURG

get. de vader, Aaltje Brandenburg(=#646)
Mogelijk dezelfde Johannes als JOHANNES* PIETERSZ BRANDENBURG #5460. Secretaris van Terschelling
Testament van Johannes en Aaltje: Ral, inv. nr. 6990. dd, ? ( datum niet ingevuld in mijn bron, maar zal tussrn 01-12-1798 en
13-06-1800 liggen)


AALTJE\ANNE CLAAS SCHAAP

get. Anne Cornelis


PIETER Johannesz BRANDENBURG

get. de vader


AALTJE Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Hiltje Sjoerds(=#1129)