Terschellinger DNA

Notes


JAN ANES KUIJPER

Was dit de Jan Kuijper die genoemd werd in Sml maart 2004, blz40 onderaan? En getrouwd was met Willemien Jans Bakker?