Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JANSZ VAN ZWOL

Cornelis kocht rond 1915 het oude familiebedrijf van de Rijkeboers op Hee no 6. In de jaren 30 werd er electrische installatie aangelegd via een windmolen op het dak.
De melk werd door de gebroeders van Zwol op West uitgevent, maar later verkoos Kees een eigen wijk in Midsland, maar had daar wel de concurrentie van "Melk-Pietsje"
De familie van Zwol boerde er tot 1960, waarna het bedrijf verkocht werd aan de familie Langerak. De stallen en schuur zijn inmiddels verbouwd tot appartementen. Alleen de voorgevel van het voorhuis is nog origineel.


ALBERT WILLEMS WORTEL

Albert bouwde rond 1925 de boerderij "Linquenda" aan de Hoofdweg no 2 op West. Toen hij daarna trouwde, werd er aan de zuidkant een woonhuis aangebouwd. Deboerderij wijkt volkomen af van het Terschellinger type. Na het overlijden van Albert in 1956 nam zoon Willem het bedrijf over. Met een grote verbouwing in de jaren zestig, werd de achterkant uitgebreid met een Hollandse stal voor 20 koeien. In 1977 werd er een ligboxenstal aan de rand van de polder bij Schittrum, deed dealweer verouderde stal alleen nog dienst als jongveestalling. En enkele jaren terug kreeg de stal een niet agrarische bestemming.