Terschellinger DNA

Notes


WILLEM SILTJES SMIT

Vertrok in 1883 met zijn vrouw naar Noord Amerika. Woonden daarvoor in Formerum (?) Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 170.