Terschellinger DNA

Notes


CLAAS\KLAAS LIEUWES\LIEUWESZ

Testament van schipper Klaas en Tietje dd. 26--01-1790. Ral, inv. nr. 6989. In een verklaring afgelegd tegenover de Burgemeesters en Regerende Schepenen van Oost-Terschellig verklaarde hij in zijn vorig huwelijk met Grietje Siebes de volgende kinderen heeft verwekt : Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Gauwe en Japke. In deze volgorde genoemd lijkt het waarschijnlijk dat de laatste 2 in ca 1788 en 1789 zijn geboren.


GRIETJE Sibes\SIEBES BOOT

get. de gr.vader Age Sibes, de gr.moeder Claaske Reins


SIEBE Claasz\Klaasz LIEWES\LIEUWESZ

get. Neeke Gauwes


CORNELIS Claasz\Klaasz LIEUWES\LIEUWESZ

get. Aafje Lieuwes(=#4356)


GRIETJE Claas\Klaas LIEUWES\LIEUWESZ

get. Jantje Gauwes(=#2861)


CLAAS\KLAAS LIEUWES\LIEUWESZ

Testament van schipper Klaas en Tietje dd. 26--01-1790. Ral, inv. nr. 6989. In een verklaring afgelegd tegenover de Burgemeesters en Regerende Schepenen van Oost-Terschellig verklaarde hij in zijn vorig huwelijk met Grietje Siebes de volgende kinderen heeft verwekt : Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Gauwe en Japke. In deze volgorde genoemd lijkt het waarschijnlijk dat de laatste 2 in ca 1788 en 1789 zijn geboren.


SIOUKJEN Claas\Klaas LIEUWES\LIEUWESZ

get. Neeke Klaas(=#946)


WOUTER Claasz\Klaasz LIEUWES\LIEUWESZ

get. Neeke Klaas(=#946)


JANTIEN Claas\Klaas LIEUWES\LIEUWESZ

get. Neeke Klaas(=#946)


IMKE Mattheusz

get. Trijntje Claas


CLAAS RELKES\RELTIESZ

In 1658 was er ook een Claas Relkesz om Oost. (# 17945)
Hij woonde op Kinnum nr. 188, het huis dat voorheen bewoond werd door Pytter Lieuwes (# 6634). In 1759 is er een acte over voogdijschap waarin alleen dochter Ynk genoemd werd, Ze was toen 18 jr. en de vader was toen overleden. Volgens Jan van Dieren waren toen beiden overleden. Dat zou best zo kunnen zijn want Antje is al in op 19-03-1746 hertrouwd in Sloterdijk met
Jacob Hendriksz Jonkman.
Ynk trouwde in 1765 met Reijnder Pieters de Vries en kregen 4 kinderen. En één van die kinderen, Jantje Reijnders, werd de tweede vrouw van Pieter Pieters Cupido in 1804 (Pieter' 1e huw. was met Aaltje Cornelis en kregen 4 kinderen) en zodoende werd Pieter de nieuwe eigenaar


JANTIEN\JANTJE TIALFS\TJALFS

2 SOUR S65


RELTIE claasz

get. Marij Relties


RELTIE claasz

get. de vader, Marij Relties


JACOB HENDRIKS\HENDRIKSZ JONKMAN

2 SOUR S65


woonpl. Hoorn


JANTIEN\JANTJE TIALFS\TJALFS

2 SOUR S65


TJALF ARJENS

woonpl. Midsland


TRIJNTJE CLAAS

woonpl. Midsland


TRIJNTJE TJALFS

woonpl. Formerum innocent


REINDER\REIJNDER PIETERSZ\WIJBRANDSZ de Jong

get. de vader, Japke Doekes Vermoedelijk is hij hertrouwd met een zuster van IJentje, maar die staat niet genoemd bij de kinderen van Claas Reltjes. Mogelijk dat ze buiten Tersch. is geboren.
Reinder wordt in de kerkboeken Reinder Pietersz genoemd en later in de Burg. St.: Reinder Wijbrandsz (de Jong)


YNK claas

get. Cornelis Tjalfsz, Marij Sjoerds