Terschellinger DNA

Notes


BARBER\BERBER NANNES\NANNINGS

2 SOUR S67


get. Lobbrig Pieters(=#1502)


HESSEL JANS\JANSEN\JANSZ RUS

2 SOUR S185


woonpl. West-Tersch. get. de oud meu Antje Hessels


NEEKE\NEELTJE KLAAS KUIJPER

2 SOUR S67


get. Tietjen Pieters woonpl. Oosterend


ROMMERT JANS\JANSEN\JANSZ ROOS

2 SOUR S185


woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE KLAAS KUIJPER

2 SOUR S67


get. Tietjen Pieters woonpl. Oosterend


CLAAS\KLAAS WILLEMS\WILLEMSZ ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Fokel Hendriks


SIETJE\SITTJE\TIETJE JANS ZEIJLEMAKER\Z.

2 SOUR S7


get. Aaght Hendriks(=#3321) Z. = ZEYLEMAKER


ELISABETH Claas\Klaas ZEYLEMAKER

get. de vader, de gr.moeder Elisabeth Douwes(=#2335)


VROUWTJEN Claas\Klaas ZEYLEMAKER

get. de vader, de gr.moeder Lijsbeth Douwes(=#2335)


WILLEM Claasz\Klaasz ZEYLEMAKER

get. de vader, de gr.moeder Lijsbeth Douwes(=#2335)


HENDRIK Claasz\Klaasz ZEYLEMAKER

get. de vader, de gr.moeder Lijsbeth Douwes(=#2335)


WILLEM HENDRIKSZ ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Neel Hendriks woonpl. West-tersch. wedn.


MAAIKE\M. FOLKERTS\VOLKERDS\VOLKERTS

2 SOUR S95


M. = MAAIJKE woonpl. West-Tersch.


HENDRIK Willemsz ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Yemk Jans


FOLKERT\VOLKERT Willemsz ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Ymke Jans