Terschellinger DNA

Notes


COENRAAD de GRAAF

woonpl. Vierveld (Palts/Pals)
Hij koopt de herberg " de Pauw" van Nicolaas Schenkius. voor fl. 530,--.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE DOUWES

woonpl. West-Tersch.


ANNA CATARINA Coenraads de GRAAF

get. de moeder


HENDRIK Cornelisz BOLING

get. de moeder


CORNELIS GERRITSZ DOEKSE\DOEKSEN

Vermoedelijk was hij de eerste eigenaar van Kinnum no 11. en zijn dochter Gertje, getrouwd met Cornelis Gerritsz Lieuwen waren samen met Gertjes zuster Martje en broer Wijbrand, de volgende bewoners. Ook Gertjes zuster Cornelia trok na het overlijden van haar man Inse Bonne weer van Formerum naar Kinnum. En haar zoon Inse Bonne boerde hier vele jaren en verkocht het in 2001 en verhuisde naar Lies. Sloop en recreatie is de toekomst van Kinnum 11. Bron: Teunis Schol in Sml, sept.
2002, blz. 157.


TRIENTJE\T. WIEBRANDS\W. de GRAAF

T. = TRIJNTJE/TRYNTIE W. = WYBRANDS get. de vader


WIBRAND\WIJBRAND\WYBRAND JACOBS de GRAAF

get. Jan Relties, Knierke Jacobs(=#1648)


MARTJE TEUNES\TEUNIS CUPIDO

get. de vader


GERTJE* Wibrands de GRAAF

get. de vader, Trijntje Douwes(=#3956)
Mogelijk dezelfde als GEERTJE/G* WIJBRANDS/WYBRANDS de GRAAF


KNIERKE Wibrands de GRAAF

get. de vader, Knierke Jacobs(=#1648)


NEELTJE Wibrands de GRAAF

get. de vader, Anne Willems(=#505)