Terschellinger DNA

Notes


DOUWE TIJS PALS

Woonden in Formerum en vertrokken in 1890 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 171.