Terschellinger DNA

Notes


TIJS DIRKS PALS

Nadat Tijs Pals het huis Landerum 26 in 1910 had gekocht van Jan Ane Bakker, woonden zijn ouders beneden en wat later zijn zuster Nel met haar man, Daan Bonne, boven. Tijs was timmerman, maar boerde er ook wat bij en molk een paar koeien.
Tegenwoordig