Terschellinger DNA

Notes


ANDRIES CORNELIS BOS

Andries had na het emigreren van zijn ouders, het bedrijf op de Westerburen nr 24 in Midsland voortgezet. Tot 1917 was hij directeur van de Coop. Boterfabr. "de Volharding" in Midsland. Zijn vrouw Catharina Dekker verhuurde in de 30er jaren dertig gemeubileerde kamers. Het bleef een rijke familie.
In 1946 werd de boerderij verkocht aan Harmen de Vries, die de laatste boer op deze Meslânzer boerderij was. Zie Teun Schol in Sml 2003, nr 2, blz 70.