Terschellinger DNA

Notes


PIETER JANSZ de VRIES

Hij woonde in Midsland. In 1872 is hij weduwnaar en vertrekt met zijn zes kinderen naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991,
no 3, blz 175.
De kinderen zijn hierboven niet genoemd omdat ze nog te jong waren en niet in de huw. registers stonden.


JORRYTS JANSZ

Bron: Zie stamboom Kooijman, samengeteld door T.W.Dekker, die ik van Gerard Ruijg mocht lenen.Ook enkele generaties hierna bevatten aanvullingen hieruit.
Jorryt was landbouwer om Oost en kooiker.
In 1636 stond er een Cornelis Jorrits op de belastinglijsten in Hoorn. De vader van Jorrijt ? Nee! Er staat bij verder zoeken ook een Jan Jorts op de lijst van Formerum en hij was vermoedelijk al overleden in 1636, want er staat Jan Jorts' weduwe. Hoe die wed. heette staat er niet bij.Mogelijk dat die Cornelis Jorrits een broer was van die vader Jan Jorritsz.
In 1645 was er ergens op Oost-Terschelling een ouderling met de naam Jorrit Jansz. (Geschatte geboorte:ca 1600)


JAN CORNELIS STORM

woonpl. Oosterend testament 13-01-1713 (6987)
Jan Cornelis koopt in 1708 van Wietse Heerts de molen van Formerum. In 1711 worden zijn zwagers Rinse en Siltje Imkes de
eigenaars
In 1710 staat hij genoteerd als ouderling op Formerum. En vanaf 1720 tot 1734 op Oosterend. En in 1712 was hij regerend schepen van Oost-Terschelling. (6987, RAL)


DOETJE YMKES

Ze was de doopmoeder van Jorrit Jacobs (Mier) in 1723. Volgens de doopboeken van Hoorn. Dus toch niet overleden in 1720?


CORNELIS YMKES

1 _AKAN waarschijnlijk


woonpl. Hoorn. Mogelijk is dit Cornelis Iemkes Mier en de vader Iemke Jorrits Mier (# 17255)


Cornelis Jansz de jonge

In 1634 kocht hij 2/3 deel van het ouderlijk huis, (1/3 had hij al) op Kinnum no 185 (telling 1680, thans no 2), gekocht van Foppe Ariens voor fl 400,-. Rondom die jaren kocht hij vele stukken land op.Maar dat bleek zijn grootvader te zijn geweest. Zelf kocht hij in 1640 ook een stuk land op de Almer Fin. Hij had een zoon Jan Cornelisz, die in 1671 nog minderjarig <25 jr) was. En acht jr later kocht Corn. Jansz voor zijn zoon een huis in Midsland, Die zoon heette later Jan Cornelis Groendijk.
Hun huis op Kinnum was later eigendom van Cornelis' dochter Japke. In 1674 bleek hij ook nog oud schepen te zijn.
Bron: Jan v.Dieren in Sml,no 3, 2003, blz131.