Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS LIEUWES

woonpl. Kinnum> Hij verkocht in 1742 het stuk grond waarop het huis van zijn ouders had gestaan Kinnum nr 189, nu nr 7, aan
Cornelis Tjalfsz, die daarop vermoedelijk het huis met jaartal 1743 heeft laten bouwen en woonde daardoor naast zijn zuster Jantje Tjalfs op nr 188.


JAPKE JANS GROENDIJK

woonpl. Kinnum


JAPKE JANS GROENDIJK

woonpl. Kinnum


JANTJE FOPPES

woonpl. Midsland testament 19-03-1720 6946


CORNELIS ARIENS PALS

Ze woonden in Landerum. Het gezin vertrok in 1869 met zijn broer Anne naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 172.