Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS WILLEMS DOEKSEN

Cornelis (Ké) woonde op Kaard no 4. Hij kocht dit nadat Maamke Doeksen ( # 2920) en Leendert Jans Pals in 1869 naar Amerika emigreerden. Toen Ké in 1924 overleed werd zijn zoon Willem de nieuwe eigenaar. Wel was , volgens het kadaster, in 1899 het pand gesloopt en herbouwd. Bron: Teunis Schol in Sml, sept. 2002, blz. 153/154.


WILLEM CORNELIS DOEKSEN

Willem nam de boerderij over nadat zijn vader in 1924 was overleden, maar een dikke 10 jaar later verkocht hij het pand aan de familie van Elten-Banning die er een pension van maakten, wat tot nu toe onder verschillend namen en eigenaars zo is gebleven. Bron: Teunis Schol in Sml, sept. 2002, blz 153/154


WILLEM WILLEMS DOEKSEN

Ze woonden onder Kinnum en vertokken in 1889 met 4 kinderen naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 177.
Kinnum ? In 1882 begon Willem een boerenbedrijf op wat tegenwoordig Baaiduinen no 1 heet. In 1889 verkocht hij het aan Wigle Corn. Swart. Deze verkocht het pas rond 1915 aan Wijbrand de Graaf. Bron: Teunis Schol in Sml. dec. 2002, blz 196.