Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS CORNELIS SCHAAP

Cornelis woonde op Baaiduinen 51 en had een veehouderij. Na hem volgde zijn zoon Wijbrand hem daarin op