Terschellinger DNA

Notes


GEERTRUIDA* VELDKAMP

Mogelijk dezelfde Geertruida als GEERTRUIDA* VELDKAMP met partner Gerrit Will. Bierman


ELISABETH HENDRIKS DUIJF

datum geb. is verm. datum acte.


WILLEM DIRK DUIJF

Vermoedelijk had hij nog een broer Hendrik Dirks Duijf. Die zou dan de vader geweest moeten zijn van Dirk Hendriks Duijf, geb.ca 1907.