Terschellinger DNA

Notes


WILLEM JORDS SPANJER

Rond 1900 was de bakkerij van Willem en Martje gevestigd in het pand Landerum nr 6. In 1927 zijn ze naar Amsterdam vertrokken en stond het huis een tijd leeg. In de jaren dertig was hier het timmerbedrijf van Maarten de Vries. en woonden Pieter zorgdrager en


ANE CORNELIS SCHAAP

overl.dat. S.m.l. 1992, blz 303. Hij woonde in Midsland op de Westerburen nr 15 tot 1930. Nu is er de Notenkraker gevestigd. Na de watersnoodramp van 1825 was in de zuidmuur ervan een steen gemetseld met de hoogste waterstand. Later is de steen overgebracht naar het Buitenlevenglop, op initiatief van Jan Doeksen Jzn. De steen was vermoedelijk door de toenmalige bewoner, de koopvaardij kapitein Doeke Gerritsz Doeksen op zijn oorspronkelijke plaats aangebracht.