Terschellinger DNA

Notes


HILBRAND OEGES

woonpl. Midsland testament 24-11-1719 , Ra 6946. Hij was ouderling in Midsland in 1709.


AUCK CORNELIS

woonpl. Midsland
In een Coopbrief van 20-05-1679 wordt ze al genoemd RAL , 4799/5 Toch zijn er twijfels of dit dezelfde Auck Cornelis is. Het is
nl een brief van de kinderen van Auck en dat wil in de meeste gevallen zeggen dat de moeder dan overleden is en bovengenoemde Auck zou pas ca 45 jr later gestorven zijn.
In een acte van de Reg.v.Vord. inv.n. 55, fiche nr. 126-01, dd. 26-03-1678 kopen de kinderen van Aucke Cornelis een stuk land op Serijp. Zelf wonen ze op Kinnum.


CORNELIS GERKES

Deze Cornelis wordt in een acte van 12-04-1695 ook genoemd. Ral, inv.nr. 4809/1
En ook in een coop-en transportbrief : RAL, inv.nr. 4801/1, dd.17-06-1704. Wordt ook vermeld in schepenacte dd.16-12-1710,
inv.nr.1; RA 4793.


JACOB GERKES

woonpl. West-Tersch. In 1728 schijnt hij nog steeds te leven. Hij wordt dan nog genoemd als land bezitter in de polderlijsten van het waterschap. In 1683 koopt hij een stuk land op Schittrum en in 1710 woont hij op Kaard. en in 1753 verkochten de erfgenamen
van Jacob Gerkes en Joeke Yemkes het huis en erf aan Gerrit Cornelis Sorgdrager(#2980). Zie J.v.Dieren in Sml mrt 2003, blz20.


JACOB GERKES

woonpl. West-Tersch. In 1728 schijnt hij nog steeds te leven. Hij wordt dan nog genoemd als land bezitter in de polderlijsten van het waterschap. In 1683 koopt hij een stuk land op Schittrum en in 1710 woont hij op Kaard. en in 1753 verkochten de erfgenamen
van Jacob Gerkes en Joeke Yemkes het huis en erf aan Gerrit Cornelis Sorgdrager(#2980). Zie J.v.Dieren in Sml mrt 2003, blz20.