Terschellinger DNA

Notes


PIETER Cornelisz BAKKER

get. de vader, Anne Willems (=# 505).Pieter was ontvanger van de" medaille voor Citadel en Schelde"


JAN PIETERS BAKKER

Hij vertrok in 1869 op 22 jar. leeftijd naar Douglas, Dakota, Ver.St . Bijz. S.m.l. 1991, no 3, blz 169.


CORNELIS PIETERS BAKKER

Hij bleef ongetrouwd en daardoor hebben we zijn geboortedatum niet


CORNELIS ADRIAANS\ADRIAANSZ TOT

woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij bezt een huis in de Torenstraat.


MAAIKE\MAAYKE* HENDRIKS

woonpl. West-Tersch. Doopget. oom Mozes Hendriks
Maaijke trouwt met Cornelis Tot en haar zuster Trijntje met Pieter de Vries. Beiden erven na het overlijden der ouders de helft van het huis Molenstraat 62. Pieter de Vries verkoopt hun deel aan Cornelis Tot, zodat Maaijke en Cornelis in het ouderlijk huis blijven wonen. Zie A.J. Zwaal in Sml, dec. 1998, blz 188. Ookvertelt hij het vervolg: In 1770 staat het huis op naam van Cornelis Tot; 4 jr later zijn ze vermoedelijk overleden en zuster Trijntje Hendriks, weduwe van Pieter de Vries verkoopt het huis aan Foppe Siebes(# 2721)


CORNELIS ADRIAANS\ADRIAANSZ TOT

woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij bezt een huis in de Torenstraat.


GRIETJE JACOBS\JACOBSZ

woonpl. West-Tersch. wed.


CORNELIS ADRIAANS\ADRIAANSZ TOT

woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij bezt een huis in de Torenstraat.


AAFKE LIEUWES

woonpl. Midsland


CORNELIS ALBERTS\ALBERTSZ GROEN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. Vermoedelijk is dit de Cornelis Aldertsz die in 1781 genoemd wordt als erfgenaam van Adriaan Watsesz. Bron: J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 80.


NEEKE\NEELTJE TEUNIS

woonpl. West-Tersch.


CORNELIS ALBERTS\ALBERTSZ GROEN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. Vermoedelijk is dit de Cornelis Aldertsz die in 1781 genoemd wordt als erfgenaam van Adriaan Watsesz. Bron: J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 80.


MARTJEN KLAAS KLINKERT\KLINKET

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Lijsbeth Klaas(=#5562)


MARTJEN

onecht kind


..... Cornelisz GROEN

zie ook Trijntje Groen (=#1069 doopdatum)


TRIJNTJE Cornelis GROEN

zie ook ..... (z) Groen (=#1068 geboortedatum) get. Trijntje Sijbrands


CLAAS\KLAAS JANS KLINKERT

2 SOUR S7


get. de gr.moeder woonpl. West-Tersch. wedn.


DIRK CORNELISZ TIJMONS

woonpl. Kinnum


TRIJNTJE CORNELIS GROEN

2 SOUR S7


get. Antje Klaas Fokkes woonpl. West-Tersch.


JORRIT\JORT CORNELIS\CORNELISZ ROOS

2 SOUR S19


get. de vader, Neeke Alberts (=#152) woonpl. Lies


PIETIE\PIETJE CORNELIS\KORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S19


get. de vader, Aaltjen Cornelis woonpl. Oosterend


MARIJ Jorrits\Jorts ROOS

get. Cornelis Albertsz(=#168), Neeke Alderts(=#1076)