Terschellinger DNA

Notes


REIJN THIJSZ

Dit echtpaar te vinden in Coopbrief dd. 01-05-1707,Ral 4801/2


TRIJN JACOBS

Dit echtpaar te vinden in Coopbrief van 01-05-1707. RAL 4801/2