Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS ALOFS CONJERT

Cornelis Alofs C komt in vele Koop-en transportbrieven voor als" de kinderen van Corn. Alofs Conjert" wat er op duidt dat Cornelis is overleden. De eerste brief is van 20-02-1686. Dus daarvoor blijkt hij te zijn overleden. Maar in de Registers van Vord. wordt in 1694 wel zijn naam weer genoemd.


CORNELIS ALOFS CONJERT

Cornelis Alofs C komt in vele Koop-en transportbrieven voor als" de kinderen van Corn. Alofs Conjert" wat er op duidt dat Cornelis is overleden. De eerste brief is van 20-02-1686. Dus daarvoor blijkt hij te zijn overleden. Maar in de Registers van Vord. wordt in 1694 wel zijn naam weer genoemd.


GERKE CORNELIS BAKKER

2 SOUR S130


ANTJE JOHANNES RENEMAN

2 SOUR S130


In 1762 koopt Antje, weduwe, de bakkerij in de Molenstraat.


JOHANNES Gerkesz BAKKER

get. de moeij Antje Bosscha
(Doopsgez) schipper. In 1771 eigenaar van huis in de Molenstraat


HENDRIK MAGNUS

2 SOUR S8


(weesboek 10-02-1746)


ANTJE HESSELS

2 SOUR S8


10-02-1746 (weesboek). Antje koopt in 1761 een huis in de Molenstraat 62 van Anne Cornelis (# 550). ze trouwt (of is getrouwd) met hendrik Magnus en krijgen 4 kinderen. De oudste, Maaike Hendriks trouwt met Cornelis Adriaans Tot


TRIJNTJE hendriks

get. de gr.moeder Maaijke Mozes


NEKE hendriks

get. de gr.moeder Maaijke Mozis


CORNELIS ARJENSZ

woonpl. Hoorn woonpl. West-Tersch. wedn.


HILTIE\HILTJE SIEBRANDS\ZYBRANDS

woonpl. Hoorn wed..


CORNELIS ARJENSZ

woonpl. Hoorn woonpl. West-Tersch. wedn.


HILTIE\HILTJE SIEBRANDS\ZYBRANDS

woonpl. Hoorn wed..


CORNELIS BARENDS\BARENTSZ

2 SOUR S74


woonpl. Midsland


ANTIE\ANTJE JANS

2 SOUR S74


PIETIE* cornelis

get Lijsbeth Cornelis
Mogelijk dezelfde als PIETIE* CORNELIS


LEENDERT cornelisz

get. Barent Leendertsz, Grietje Sibes


HITJE cornelis

get. Thijs Sibes, Dieuwke Tekkes


BARENT cornelisz

get. de vader, Gertie Berents


JANTIEN cornelis

get. Trijntje Tjalfs