Terschellinger DNA

Notes


JELLE JELLES CUPIDO

Fotograaf. Had een winkeltje in Hoorn.


WIETZE DOUWES PALS

Aike was, ondanks zijn beperkingen, door ieder geaccepteerd. Na 1961, toen zijn ouders waren overleden en tot op hun hoge leeftijd voor Aike gezorgd hadden, is hij in Franeker opgenomen. waar hij in 1981 overleed. Zie Teun Schol in Sml maart 2004, blz.16.
Vader Wietse liet de boerderij Landerum 42 beginjaren 1900 bouwen. Nu woont daar Jan van Bilsen


AIKE (ARIE) van WIETSE PALS

Zie over Aike bij zijn vader Wietse.