Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS CORNELIS RIJF

Vermoedelijk was het deze Cornelis Rijf zoals beschreven door T.Schol in Sml, 2003, nr 2, blz 71. Ké was niet alleen boer, maar ook koetsier met de eerste geveerde wagen op Terschelling. Hij kocht de boerderij van Trijntje Pals in 1911, na haar vertrek naar Texel. Deze boerderij is thans het oude gedeelte van Actanie aan de Heereweg in Midsland. Zie Sml, 2003, nr 2, blz 71,
Art. van T.Schol.