Terschellinger DNA

Notes


BARENT LEENDERTS

woonpl. Midsland. Volgens een lijst van ouderlingen was hij in Midsland in 1703 daar ouderling. In 1719 leefden ze nog. Ze worden beiden genoemd op 15-05 in het Oud Recht Archief. En op 21-02-1722 wordt Barend genoemd als commandeur op het buijsschip " de Groene Eenhoorn"


HILTJE OEGES

In de schepenacte van ca mei 1736 (RAL.6987) wordt nog een dochter genoemd: Jantien Barends


LEENDERT BARENDSZ

Zijn naam weten we uit schepenacte RAL, inv. nr. 6987, dd. 21-02-1722.


LIESBET\LIESEBET CORNELIS\KORNELIS

get. de vader, Jantien Jans


ANTJE cornelis

get. Marij Freriks


SJOERD DOUWES\DOUWESZ

2 SOUR S145


woonpl. Midsland. Testament 27-01-1773 .Ral.inv.nr.6989
Acte v. voogdij over Grietjen en Hiltje, 24 en 21 jr oud, RAL, inv. nr. 6989, dd. niet genoemd. Zal tussen Juni 1776 en 31-12-1777
geweest zijn.


ANTIE \ ANTJE LEENDERTS

2 SOUR S145


woonpl. Midsland
Na in 1745 getrouwd te zijn, was Antje het volgend jaar al weduwe.Zie RAL, inv.nr. 6988, dd. 06-05-1746.


HILTIE Sjoerds

get. Douwe Sjoerds, Jantien Leenderts(=#5770)


HILTIE Sjoerds

get. de vader, Neeke Leenderts(=#6193)


SJOERD Cornelisz SCHAAP

get. de vader


JACOB Cornelisz SCHAAP

get. de vader


TRIJNTJE Jans SCHAAP

get. Cornelis Jans(=#1489), Trijntje Sjoerds(=#1490)