Terschellinger DNA

Notes


JAPKE LIEUWEN

Bij Kon.Besl. dd.19.6.1880 is haar geslachtsnaam veranderd van Doeksen in Lieuwen.