Terschellinger DNA

Notes


DOUWE Klaasz de JONG

get. Jilles Siebrands(=#5326), Trijn Jans Wester(=#4744)
Vermoedelijk is er als eerst kind ene Hiltje geboren en vroeg overleden, want in het Stryper Graav-boek staat dat er op 28-02-1828 een klein meisje genaamd Hiltje Douwes de Jong is begraven.


TETTJE Cornelis SCHAAP

get. de vader


CORNELIS CORNELIS\CORNELISZ GROENDIJK

2 SOUR S75


Hij kwam van Oost-Vlieland ; woonpl. Midsland
Hij wordt genoemd in It Baeken-jrg 37,(1975) blz169 als handelaar op Straat Davis. Hij was harpoenier op het schip "Hollandia" waar zijn broer Reltje Cornelisz Groendijk commandeur op was. Een 36 koppige bemanning, 8 kanonnen en 5 draagbalken.


LIESBET\LIJSBET TIALFS\TJALFS

2 SOUR S76


JAN Cornelis GROENDIJK

2 SOUR S77


get. Japke Jans


CORNELIS CORNELIS\CORNELISZ GROENDIJK

2 SOUR S75


Hij kwam van Oost-Vlieland ; woonpl. Midsland
Hij wordt genoemd in It Baeken-jrg 37,(1975) blz169 als handelaar op Straat Davis. Hij was harpoenier op het schip "Hollandia" waar zijn broer Reltje Cornelisz Groendijk commandeur op was. Een 36 koppige bemanning, 8 kanonnen en 5 draagbalken.


CORNELIS JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S104


woonpl. Midsland. In een lijst van ouderlingen om Oost staat in 1745 ook een Corn. Groendijk. Deze lijkt het meest in aanmerking te komen, maar er is er nog één: Hij is iets jonger, kwam oorspr. van Vlieland en was handelaar op Str.Davis: #1142 En die was commandeur op 't fluitschip "de Jonge Cornelis".
Bron huw: Rob Groendijk


NEEL\NEELTJE JANS

2 SOUR S79


NEEL\NEELTJE JANS

2 SOUR S79


JAN IPPESZ

Over zijn vermoedelijke grootvader schrijft A.J.Zwaal in Terschellinger Historie hetvolgende:
Jan Ibesz, een Terschellinger schipper uit de eerste helft van de 17e eeuw, die zich in Amsterdeam vestigde en koopman werd, bleek bij zijn overlijden in 1652 eigenaar van 123 scheepsparten te zijn, waarvan 23 in door Terschellinger schippers vervoerde schepen. Die parten varieerden van 1/32 ter waarde van 150 gulden tot 7/64 ter waarde van 1000 gulden.


NEEL\NEELTJE JANS

2 SOUR S79


CORNELIS CORNELIS

2 SOUR S79


CORNELIA RUDOLPHUS BOEKHOUT

2 SOUR S79