Terschellinger DNA

Notes


GERRIT de GORTER

In huw. acte van zoon Maarten staat dat de ouders te Vlieland woonachtig zijn.