Terschellinger DNA

Notes


SIPKE MATTHEUS de GRAAF

Woonden op Kinnum. Ze vertrokken in 1868 naar Cannon Valley, Illinois. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 178.
Sipke verkocht toen het huis op Kinnum no 7 voor fl 400,- aan Cornelis Pieter Cupido (Ké Pietersz). Bron: Teunis Schol in Sml, sept. 2002, blz. 155.