Terschellinger DNA

Notes


TRINUS JACOBS HAAN

Het echtpaar woonde na hun huwelijk op Landerum no 4. In 1929 Werd vrachtrijder Trinus lid van de zuivelfabriek, En op de boerderij was Martje de baas. Nu is het een vacantie verblijf.
Trinus was ook samen met Jaap Haan actief in de boerderij naast hem op nr 2. Daar was het schuurke geschikt gemaakt voor het stallen van de vrachtwagens van hem. En aan de andere kant van zijn huis kocht hij het huis no 6 en zette zijn broer Reijn er een "bient" aan en twee generaties "haanen" molken daar hun koeien. Na het overlijden van Trinus in 1958, zette Martje en hun zoon het bedrijf voort. Bron: Teunis Schol in Sml, 2003, nr 4, blz,182.


HENDRIK HENDRIKS de HAAN

Geb.- en overl.gegevens via adv. in de Telegraaf