Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS CORNELIS de BOER

woonpl. Formerum


NEEKE\NEELTJE JANS KOEN

get. Pieter Cornelis Groot, Japke Inses(=#3726)


DIRK Cornelisz de BOER

get. Aaltje Dirks Hij was eigenaar van de molen op West , althans volgens een lijst van 1811 van manspersonen tussen 20 en 60 jaren hij was toen 31 jr. en zijn knecht was Hendrik Jans Postma, 52 jr. In 1816 was volgens een notariele acte van 26-07-1816 Hendrik Postma nu (namens?)de eigenaar, en deze verkocht de molen op 11-11-1816 aan Nan Keijzer. 2 jr later verkocht hij ook zijn huis in de Molenstr 16 en werd toen molenaarsknecht genoemd..


CORNELIS CORNELIS de BOER

woonpl. Formerum


RIENKJE\RINKJEN ARIJENS\ARJENS ROOS

woonpl. Formerum


JAN DIRKSZ KOEN

woonpl. Oosterend wedn.
Genoemd in It Baeken-jrg 37(1975), blz 171 als handelaar en Commandeur op Straat Davis.
Vermoedelijk is hij ca 1725 geboren.En zijn vader zou kunnen zijn ene Dirk Pietersz Koen, genoemd in een Koop-en Transportbrief van 22-05-1701 RAL, inv.nr.4801/1(of2). In 1728 leefde deze nog in de lijsten van meting landerijen in de Tersch.
polder.
Bovendien worden in 1698 nog genoemd: Simon Jansz Koen, RAL, inv.nr. 4801/1, dd. 22-05-1698, reeds overleden en gewoond
hebbend in West en verder nog ene Hessel Koens, RAL inv.nr. 4800/2 , dd.28-01-1687. Toen nog in leven.
Maar want vinden we ? Ene Dirk Jansz Koen die in 1747 ouderling was in Midsland. Dat kan niet anders zijn dan zijn vader


DIRK jansz KOEN

get. Dirk Jansz Koen, Neeke Dirks(=#3106)
In 1747 was hij ouderling in Midsland.


JAN DIRKSZ KOEN

JAN KOEN verkocht het huis nr 192-187, nu nr 10, op Kinnum in 1768 aan Douwe IJsbrandsz van Stortum Hoe hij aan dat huis kwam, en dat daarvoor eigendom was van Pieter Hilbrandsz Wester, is niet te achterhalen. Bron: Jan v.Dieren in Sml. nr 4, 2003.blz 196


DIRK jansz KOEN

get. Dirk Jansz Koen, Neeke Dirks(=#3106)
In 1747 was hij ouderling in Midsland.


CORNELIS Jorritsz\Jortsz KOOIJMAN

get. Cornelis Inses(=#1953?), Neeke Cornelis(=#1957)


NEEKE Cornelis de BOER

get. Dirk Cornelis de Boer (=#1155), Lisbet Jans Koen


FRANS Reltjesz KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


WITSKE Cornelis de BOER

get. Geertje Witses