Terschellinger DNA

Notes


KAREL CUPIDO

Vele gegevens over het gezin verkregen via Jan van Wassenhove. Maar we weten beiden nog niet wie Karels ouders waren. (Juni 2004)