Terschellinger DNA

Notes


MARTEN TEUNTJES TEUNIS

Wie is deze Marten ? Als eigenaar van de herberg op Halfweg werd hij in 1865 volgens Teunis Schol, Marten Roda genoemd, maar met de familienaam Roda is hij niet te vinden. Wel is hij te vinden in de Burg.stand als hij in 1868 hertrouwt met Sieke Pals. En zo zien we hoe hij toen heette: Marten Teuntjes Teunis En zijn eerste huwelijk is ook onder deze naam te vinden.
De dochter uit het eerste huwelijk van Sieke Pals, Trijntje, trouwde met Simon Koning. En hun dochter, Sieke Koning en haar man Dirk Wulp, waren de volgende bewoners van Halfweg. Bron: Voornamelijk van Teunis Schol in Sml, mrt. 2002, blz 22.