Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS CORNELIS\CORNELISZ SWART

woonpl. Midsland get. Bautjen Cornelis


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE SIPKES CUPIDO

woonpl. Kinnum


CORNELIS LAMMERTS\LAMMERTSZ

2 SOUR S111


NEEKE cornelis

get. Neeke Gauwes


CORNELIS Cornelisz SWART

get. de vader, Inne Cornelis


MARTJE Dirks LIEUWEN

get. vader, Trijntje Cornelis


SIPKE Cornelisz SWART

get. de vader, Neeke Sipkes Kupido Sipke Swart en zijn vrouw emigreerden op 8 mei 1867 met 4 van hun kinderen naar Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 174.


JAPKE Tialfs HEK

get. Douwe Jans Pronker(=#2381), Marij Douwes Pronker