Terschellinger DNA

Notes


PIETJE HEERTJES SCHROOR

Bij haar huw in 1917 stond dat ze 21 jr was en in 1932 bij haar 2e huw stond 25 jr. Vermoedelijkwas ze toen 35 jr.


PIETJE HEERTJES SCHROOR

Bij haar huw in 1917 stond dat ze 21 jr was en in 1932 bij haar 2e huw stond 25 jr. Vermoedelijkwas ze toen 35 jr.