Terschellinger DNA

Notes


FEIJKE\FEYKE CORNELIS\CORNELISZ TOT

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


TEETSKE JANS SWART

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de vader


CORNELIS Feijkesz\Feykesz TOT

2 SOUR S7


get. Teetske Alberts


JAN Feijkesz\Feykesz TOT

2 SOUR S7


get. de vader


ANTJE Feijkes\Feykes TOT

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Trijntje Cornelis (=#1197)


ANNE\ANTJE Feijkes\Feykes TOT

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Lisbeth Jacobs


TRIJNTJE Feijkes\Feykes TOT

2 SOUR S7


get. de moeij Lijsbet Jacobs


PIETER JEREMIAS

2 SOUR S7


jm. woonpl. Olderum (Gr.)


TRIJNTJE CORNELIS TOD\TOT

get. de oud moeij Fokeltje Gaauwes woonpl. West-Tersch.


GRIETJE Pieters

2 SOUR S7


get. Lijsbet Jacobs


CORNELIS CORNELIS VOS

2 SOUR S80


testament 24-09-1735 voor notaris Samuel Wesselius te Amsterdam. Hij was schipper. Marij Cornelis overlijdt in1785 en was toen 91 jr. oud.( Zie Sml, mrt 2000, blz 12, ;art. A.J.Zwaal) Cornelis was al ca 1771 overleden. Het huis in de Lange Buren no 40 werd toen verkocht aan Pieter Harmsen


MARIJ CORNELIS de JONG

2 SOUR S81


woonpl. West-Tersch. testament 26-05-1785 6956


ANTJE CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder Maaijke Jelis


REIJNTSJE\REIJNTSJEN CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder


CORNELIS CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder


AALTJE\AALTJEN CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder


CORNELIS CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder Maaijke Jelis


ANNE CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder Neeltje Cornelis


CLAAS\KLAAS JELLES

2 SOUR S68


get. de gr.moeder Rimke Jorris(=#957) woonpl. Kolhorn


ANTJE CORNELIS VOS

2 SOUR S68


get. de gr.moeder


JAN JACOBS\JACOBSZ STADA

2 SOUR S207


get. de vader testament 01-05-1765 voor notaris Jan Verheij te Amsterdam
In 1754 is Jan Jacobs Stada (maar het kan ook zijn neef zijn met de zelfde naam (3989) die eigenaar is van het huis Lange Buurtstraat no 43. Gekocht van Cornelis Jochemsz ? (# 5364) Hij verkoopt in 1770 een deel ervan aan Otto Bernardus van Marle.
En die doet het weer over aan Simon Reljes


AALTJE\AALTJEN CORNELIS VOS

2 SOUR S82


get. de gr.moeder Maaijke Jelis woonpl. West-Tersch.


JAPKE JANS STADA

2 SOUR S72


get. de gr.moeder Marij Cornelis(=#1199)


JAN JANS STADA

2 SOUR S72


get. Marie Cornelis(=#1199)


AAFKE JANS STADA

2 SOUR S72


get. Grietje Jacobs


CORNELIS CORNELIS\CORNELISZ WINTER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Maijke Steevens


TRIJNTJE\TRYNTJE JANS de JONG

2 SOUR S50


woonpl. Landerum get. Grietje Fijkes


TRIJNTJE Cornelis WINTER

get. de vader, Aaltje Pieters Winter(=#639)


CORNELIS PIETERS WINTER\WINTERS

2 SOUR S120


woonpl. west-Tersch. get. Christina Vos testament 13-12-1799 6959


DOETJE\DOETJEN JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S121


woonpl. West-Tersch.


JAN JANSZ de JONG

get. de vader, Doetje Dirks


NEEKE Jans de JONG

get. Aaltie Jans Wester


DIEUWKE Jans de JONG

get. de vader, Aaltie Jans, Rightsje Jans(=#4742)


DIEUWKE Jans de JONG

get. de vader, Aaltje Jans


ANNE Piers DYKSTRA

get. de moeij Tittje Splinter


DOETJE Cornelis WINTER

get. de vader, de oude moeij