Terschellinger DNA

Notes


JAN Cornelisz WINTER

get. de vader, de oude moeij Aaltje Pieters Winter (=#639)


JAN Cornelisz WINTER

get. de vader, de oude moeij Aaltje Pieters Winter (=#639)


NEELTJE Steevens\Stevens

get. de oude moeij Leentje Steevens(=#3663)


JAN jansz NADORT

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Jans Vetschoen(=#3892)


TRIJNTJE Cornelis WINTER

get. de vader


CORNELIS TJAARDS\TJAARDSZ WORTEL

2 SOUR S7


woonpl. Hee


TRIJNTJE Cornelis WINTER

get. de vader


CORNELIS* CORNELIS\CORNELISZ ZORGDRAGER

Kan dezelfde Cornelis zijn als CORNELIS* Cornelisz SORGDRAGER/ZORGDRAGER


TEUNTJE OENES

get. Hitje Cornelis(=#3837)


HILLE Cornelisz ZORGDRAGER

get. Geertjen Wietses
bron overlijden: S.m.l. 1990, no 1, blz 31.


JACOB LAMMERTS GRAAV\ SWART

2 SOUR S111


In 1812 woonde hij op Kinnum dat toen het huisnr. 184 had (Nu no 7) Op de muurankers staat het jaartal 1743. Best mogelijk dat zijn vader Lammert het heeft laten bouwen en dat Jacob daar geboren is in 1756. In 1833 bij het instellen van het Kadaster stond het op naam van zijn weduwe Teuntje Oenes Boon. In 1864 werd Sipke Mattheus de Graaf eigenaar. Bron Teunis Schol in Sml,
sept. 2002, blz 155.
Volgens Jan v.Dieren bouwde Cornelis Tjalfsz (#1888) dit huis na het bouwterrein gekocht te hebben van Cornelis Lieuwes
(# 13682) En via IJntje de dochter van Tjalf ging het na haar huwelijk met Jacob Swart op zijn naam over. En tenslotte kwam het op naam van Teuntje Oenes Boon, de tweede vrouw van Jacob.


TEUNTJE OENES

get. Hitje Cornelis(=#3837)


OENE FOLKERTS\VOLKERTS BOON

2 SOUR S45


get. de vader, Atje Oenes(=#6449) woonpl. Midsland


GEERTIE\GEERTJE WIETS\WIETSES\WIETSZ

2 SOUR S45


get. Douwe Sjoerds(=#2451), Batje Douwes(=#7055) woonpl. Midsland testament 18-10-1800 6990


TEUNTJE Oenes

get. de vader, Pietje Douwes


WIETSE Oenesz

get. de vader, Pietje Douwes


JACOB Oenesz

get. Pietje Douwes


CORNELIS Cornelisz ZORGDRAGER

get. Jan Ruurdsz, Marij Cornelis Zorgdrager


ANTJE Jacobs BOON\ WAGENAAR

get. de vader, Jaakjen Oones


OENE Cornelisz ZORGDRAGER

get. Geertien Witses