Terschellinger DNA

Notes


GERRIT LEENDERTS PALS

Ze woonden op Kaard. Vertrokken in 1869 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 179. Haar vader en broer gingen ook daarheen.


TJERK WOUTERS SPIN

In S.m.l. 2001, no 2, blz103 staat dat Tjerk een dochter had die Grietje heette. Dat zal uit het 1e huw. zijn.
In de doop/ huw.registers staat hij genoemd als Tierk Wouters X Neeke Lieuwes. Zijn doop staat echter niet vermeld.
Hij is volgens een notarisacte, no 4-521 in catalogus nr 4811, overleden tijdens een reis als stuurman a/b "Jonge Gerrit" op
10-05-1818 te Baltuspor (Rusl.) De acte dateert van 06--2-1834.