Terschellinger DNA

Notes


DOUWE CORNELIS de BOER

Zijn nagelaten konderen kochten het oostelijk deel van het huis Torenstraat 5 van Antke Willems (#18367) Zie A.J.Zwaal in Sml mrt 1998, blz 8.


CORNELIS JOHANS SWART

Cor begon in 1932 in Midsland als fotograaf. Portretfotos, Ansichtkaarten van Tersch. Vertrok in 1937 naar West, Torenstraat 31
In !947 werd het Torenstraat 29-31. In Formerum kocht hij in 1960 een kampeerterrein, na zijn fotozaak verkocht te hebben.
Stopte in 1974 en opende in West opnieuw een fotozaak. In 1993 kreeg hij de Lutineprijs voor het werk als fotograaf voor Terschelling.


JAN DIRKS MUIJSKENS

Jan en Tettje woonden onder Kinnum, het tegenwoordige Baaiduinen. Ze vertrokken in 1882 naar Noord Amerika. Zie S.m.l.
no 3, blz 176.


HENDRIK DIRKS MUIJSKENS

Hij vertrok in 1882 met zijn vrouw naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 171 en172.Marij cornelis Groendijk