Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS DOUWES SORGDRAGER

31-12-1744 (weesboek). Cornelis is volgens de Miedbringer van maart 1983, blz 11, een zoon van ene Douwe jacobs en Neeltje Alberts, maar die staan niet in de kerkboeken van Tersch. De vader noemde zich nog niet Sorgdrager.


KLAASJE GERBRANDS

(weesboek 31-12-1744)