Terschellinger DNA

Notes


JOHANNES CORNELIS SCHAAP

Ze woonden in Midsland. Vertrokken in 1868 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 175. Hij verkocht op de Westerburen zijn (ouderlijk) huis aan Gerrit Ariens de Boer voor fl 500,-