Terschellinger DNA

Notes


WILLEM WILLEMS BROUWER

Hele gezin met 3 jonge kinderen geemigreerd in 1865 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 168


MAAMKE CORNELIS SCHAAP

Gezin naar Amerika vertrokken tussen 1870 en 1890.


HENDRIK JANS SCHOL

Hendrik en Trijntje woonden onder Kinnum. In 1888 zijn ze naar Noord Amerika vertrokken. S.m.l. 1991, no 3, blz 176 en 177.
Zijn boerderij op Baaiduinen no 8, werd verkocht aan Iemke Hutjes van Kinnum, Deze overleed na enkele maanden en zijn vrouw, Maria Cupido hertrouwde met Jan Alts van Zwol en verhuisde naar Kinnum. Baaiduinen no 8 kwam toen in handen van Cornelis van der Meij en Wietske van Zwol. En het greeg de naam "Wietskes huus" Bron: Teunis Schol in Sml, dec. 2002, blz 197