Terschellinger DNA

Notes


DANIEL CORNELIS BOS

2 SOUR S83


get. Jan Jongeboer


ELISABETH\LIJSBETH\ JANS KOEN

2 SOUR S83


get. Laas Leendert, zijn hsv. Neeke Sijbrands


JAN Danielsz BOS

get. de vader, Trijntje Siebrands


JAN Danielsz BOS

get. de vader, Trijntje Cornelis Sorgdrager


WILLEM WILLEMS\WILLEMSZ HUTJES\HUTS

get. de vader, Barber Willems woonpl. Oosterend


JAAPJE\JAPKE CORNELIS BOS

get. de vader, Jantjen Gauwes (=#434) woonpl. Midsland


LIEUWE CORNELISZ BOS

get. de vader


CORNELIS Cornelisz BOS

get. de vader


DIRKJEN Willems BAKKER

get. de vader, Grietje Fijkes


CORNELIS Cornelisz BOS

get. de vader


MARIA CATARINA Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Maria Catarina Domna(=#3482)


CORNELISZ DIRKSZ

woonpl. Midsland


CORNELISZ DIRKSZ

woonpl. Midsland


EELKJE\EELKJEN STEVENS

woonpl. Makkum


DIRK cornelisz

get. Dirk Jans Koen, Neeke Dirks


CORNELIS DIRKSZ KOEN

2 SOUR S7


woonpl. Midsland . Ingevoerd onder 18016, zie bij opm. van # 6237. Hij wordt in It Baeken, jrg 37,(1975), blz 171, genoemd als handelaar en Commandeur op Straat Davis. Hij is overleden in 1782
Trijntje , zijn vrouw, was al een jaar daarvoor overleden. In 1783 is het huis in de Torenstraat 138 van zijn erven. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 128.


TRIJNTJE\TRYNTIE PIETERS NAUTA

2 SOUR S7


get. de vader


JAN Cornelisz KOEN

get. de gr.vader Pieter Nauta


NEEKE Cornelisz KOEN

get. de gr.vader Pieter J. Nauta bron overl.Begaafboek NH kerk Tersch. Daarin staat ook dat ze getrouwd was met Jacob Sipkes de Jong
Ze is gelijk met haar kraamkindje begraven in de kerk van West.Swart


PIETER Cornelisz KOEN

get. de gr.moeder Aafke Pieters


AAFKE Cornelis KOEN

get. de gr.moeder Aafke Pieters


dood kind Cornelis KOEN (Antje)

Begraven op Stryper kerkhof. Regel 1, grafnr, 7.


DIRK JANSZ KOEN

Was ouderling in Midsland, zie bij zoon. Was commandeur op 't fluitschip " Hardenbroek".