Terschellinger DNA

Notes


ARIEN JANS DROEVIGER

In 1874 naar N.Amerika geemigreerd. Zie verdere belevenissen van deze tak in S.m.L. nr.2, Juni 2001, blz 116+117.
Financiele afwikkeling zie S.m.l. 1991, no 3, blz 170 onderaan.


PIETER PIETERS BORNE

Pieter Pieters Borne wordt in een coop-en Transportacte van 10-05-1684 genoemd.(RAL, inv.nr,4800/1)


NEEL INSES

Neel liet in 1725 een testament maken. RAL, inv. nr. 6987, dd. 15-8?-1725. Ze was toen weduwe.


INTSE CORNELIS

Deze persoon gevonden in Reg.v.Vorderingen dd. <25-01 en 22-03>-1631, inv.nr.54, RA 4846.Zeer vermoedelijk de vader van
Neel Intses/Inses.