Terschellinger DNA

Notes


WIEBREG PIETERS

17-10-1747 (weesboek)


JAN GOSSENS RIJKEBOER

Hij woonde op Hee. Hij vertrok in 1892 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 180. Er moet nog een Johan Gossen Rijkeboer zijn geboren in 1886 De gegevens over hem met Frieda Hendriks zijn door mij mogelijk verkeerd bij Jan (broer) ingevoerd


FREDERIKA HENDRIKS

Bekend als Frieda, Ze woonde met haar man Jan (Johan) Gossen Rijkeboer op het boerderijtje "de Riemen" aan de vluchtweg op Baaiduinen, dat ze al vanaf de jaren 1930 in gebruik hadden als vakantiewoning


RUURD KLAASZ de BOER

Er waren 4 kinderen: S.m.l. 2001, no 4, blz 200.
In 1757 kocht Ruurd een lap grond van zijn schoonvader , Cornelis Gerrits Sorgdrager(#14121), en boude daarna het 3e meest oostelijke huis op Kaard, naast dat van zijn schoonvader. Ruurd overleed tussen 6 en 7 Augustus 1760 in West Indie.
Eén van de kinderen, Klaas Ruurds de Boer, verkocht het huis in 1783 aan Gerrit Jansz Doeksen


KLAAS RUURDSZ de BOER

Klaas verkocht in 1783 het ouderlijk huis op Kaard(het meest oostelijke) aan Gerrit Jansz Doeksen. Zie J.v.Dieren in Sml, mrt 2003, blz 22.
Naast Gerrit Jansz D. woonde Willem Pieters Cupido, die in zijn tweede huwelijk getrouwd was met Geertje Cornelis Sorgdrager, de moeder van Sieke Reinsz Rotgans(#3059), de vrouw van Gerrit Jans Doeksen. Zo kwam Sieke naast haar moeder te wonen.


JAN SIEBES ROTGANS

kregen een obligatie van Fl 1000,- bij erfdeling van nalatenschap van haar grootouders in 1775.


HIJLKJEN GERRITS ZORGDRAGER

kregen een obligatie van fl 1000,- bij erfdeling in 1775 van nalatenschap van haar grootouders.


JAN SIEBES ROTGANS

kregen een obligatie van Fl 1000,- bij erfdeling van nalatenschap van haar grootouders in 1775.