Terschellinger DNA

Notes


HARMEN KOOIJ

Geen gegevens over Harmen Kooij. Zie S.m.l. 1983, blz 206.


HESSEL JACOBSZ SCHAAP

Zijn vrouw Cath. Maus wordt op 10-09-1736 in het oud Recht. Arch. weduwe van Hessel J. Schaap genoemd.


JAN SIEBESZ ROTGANS

Jan Siebes woonde en had in Nieuwendam een zijlmakerij


AENE REIJNS

Alle gegevens over Swaal in Workum gevonden in de Miedbringer van Sept 1979 blz 23, geschreven door A.J.Zwaal.